Autor: Jakub

Fizyka

Fizyka to dziedzina nauk przyrodniczych bada przemiany materii oraz energii, ale przede wszystkim współzależności między nimi. Połączona z innymi dziedzinami tworzy inne, bardziej szczegółowe i precyzyjne. Tak jest

Nowe technologie a elektronika

Elektronika to dziedzina nauk ścisłych powiązana z matematyką, fizyką oraz informatyką. Generalnie temat jest bardzo obszerny, dlatego dzieli się na liczne specjalizacje. Już podczas edukacji na uczelni wyższej, po pierwszym (wstępnym)

Dogoterapia w rehabilitacji i nie tylko

Dogoterapia to terapia kontaktowa z udziałem psa. Polega ona na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Medycyna niekonwencjonalna rozumie dogoterapię jako uzupełniającą szeroko rozumianą rehabilitację

Elektronika specjalności

Każdy kierunek studiów dzieli się jeszcze na specjalności, które wybierane są przez studentów po pierwszym roku. Najpierw przyswajają wiedzę ogólną, powtarzają to, z czym mieli

Kultura picia kawy w różnych krajach

Przygotowując się do zawodu baristy, warto wiedzieć, gdzie, kiedy i jak spożywa się kawę. Przecież zawsze może nam się trafić klient z innego kraju, który zamówi swoją tradycyjną,

Reguła 4M

Dla każdego baristy podstawą do podjęcia działań jest przestrzeganie zasady 4M. Co to oznacza? Pewne elementy procesu zaparzania kawy muszą być absolutnie przestrzegane